Büyükköy

Esenyurt ve Çayıryazı köyleri ile sınır olan Büyükköy, üç mahalleden meydana gelen gevşek dokulu bir yerleşmedir. Bu köy de Esenyurt gibi Muş kökenli Hormek aşireti tarafından kurulmuştur. Köye ilk yerleşenin Süleyman Dede olduğu rivayet edilmektedir. Ailenin diğer fertleri komşu köylere dağılırken en büyüğü bu köyde yerleştiği için Büyükköy adını almıştır. Adı değişmeyen köylerimizden olup, 2000 sayımına göre nüfusu 52 kişidir.

Köydeki ziyaret yerleri köy halkı için büyük önem arz eder. Eski yerleşim alanındaki iki kayın ağacı ziyaretgah olarak kabul edilmektedir. Yeni yerleşim alanındaki yedi ardıç ağacının da yedi kardeş olduğuna inanılır. Efsaneye göre, düşman saldırısına uğrayan yedi kız kardeş Allah'a dua ederek yardım dilerler. Bunun üzerine Allah tarafından bu bacılar ardıca dönüştürülür.