Denizdamı

Üzümlü’nün Erzincan ovası üzerinde yer alan ova köylerinden biridir. Köy, Karasu ırmağına yakınlığı ve çevresindeki sulak alanlardan dolayı bu adı almıştır. Köyde 2000 yılı itibariyle 54 kişi yaşamaktadır. Üzümlü’nün diğer köylerinin aksine Denizdamı’nda tarla tarımı ve besi hayvancılığı ön plândadır. Sulama imkânlarının geniş olduğu köy arazisinde ağırlıklı olarak buğday, fasulye ve şekerpancarı yetiştirilmektedir.