Göller (Hemikli)

          Önceleri Pişkidağ köyünün mezrası olan Göller'in ilk kurucuları Hemikli aşiretine mensup olduklarından dolayı köy bu isimle tanınırdı. Küpeliler aşireti ise köye daha sonra gelmiştir. Köyün adı, içinden geçen küçük bir suyun köy merkezindeki gölette toplanması nedeniyle Göller olarak değiştirilmiştir. Nüfusu 179 kişidir.    

         Köyün geçim kaynakları arasında üzüm yetiştiriciliği öne çıkar. Ayrıca hayvancılık da yapılmaktadır. Köyün en önemli sorunu ise sulama suyu yetersizliğidir.