Çamlıca (Dalav)

İpek yolu üzerindeki köylerimizden biri de Çamlıca’dır. Köyün çevresinde meşe ve ardıçlar yanında öbekler halinde çam ormanlarına da rastlanmaktadır. Yeri değişen köylerden olup, günümüz itibariyle eski yerleşim alanında yedi, yeni yerleşim alanında ise onüç aile yaşamaktadır. 2000 yılı nüfusu 85 kişidir. Köy sınırları içerisinde han ve kale kalıntılarına rastlanmaktadır.

Son yıllarda göçler nedeniyle büyük bir nüfus kaybına uğrayan köyün temel geçim kaynağı hayvancılıktır.