İLÇE SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI
 
ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ
 
 
 
 Dr. Mehmet Emin ARSLAN
Başhekim
 
 
Personel Durumu
 
ÜNVANI
SAYI
BAŞHEKİM
1
HASTANE MÜDÜRÜ
1
ŞEF
1
UZMAN HEKİM
1
PRATİSYEN HEKİM
4
DİŞ HEKİMİ
1
HEMŞİRE
12
EBE
4
LABORATUAR TEKNİSYENİ
2
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
1
SAĞLIK MEMURU
3
ATT
1
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ
1
V.H.K.İ
2
TEKNİSYEN.
1
TEKNİSYEN YARDIMCISI
1
ŞOFÖR
1
HİZMETLİ
3
İŞÇİ PERSONEL
10
HİZMET ALIMI PERSONEL
10
TOPLAM
62
İlçe Hastanemizde Toplam 62 personel görev yapmaktadır.  
 
 
 
 
 
                                                  Araç Durumu
1-) 24 EU 649 plakalı 2013 model Ford Transit marka Hasta Nakil ambulansı.
2-) 24 DC 185 plakalı 2004 model Ford Transit marka hizmet aracı.
3-) 24 AD 113 plakalı 2006 model Evde Bakım Hizmetleri aracı.
 
KURUMSAL BİLGİLER
Yerleşim Durumu
Yerleşim Durumu
İlçe Hastanemiz Yunus Emre Mahallesi Erzincan Caddesi üzerinde 9650 m2 arsa alanı üzerine, iki bloktan oluşmaktadır. A- Bok, 675 m2 oturum alanı ile toplamda 2025 m2 kapalı alana sahip, B- Blok 396 oturum alanı ile 792 m2 kapalı alana sahip olup, her iki binanın toplamda kapalı alanı ise 2817 m2 dır. Hastanemiz A-Blokta Bodrum kat, Zemin kat ve 1.kat olup,  B –Blok ise Zemim kat ve 1.kattan oluşmaktadır.                               
Hastanemiz A-Blok bodrum katında; Mutfak, Çamaşırhane, İaşe deposu, Tıbbi sarf deposu, Kırtasiye deposu, Eczane, Morg, Isı odası, Su deposu, Merkezi oksijen-vakum odası, Kompanzasyon odası bulunmakta, A-Blok Zemin katta; Bilgi işlem odası, Röntgen ve Laboratuar birimi, Aile Sağlığı Birimi bulunmakta, A-Blok 1.katta ise; Diş polikliniği, Doğumhane, Hasta yatak odaları ve Yemekhane bulunmaktadır.
 Hastanemiz B blok zemin katta; Danışma, Doktor odası, Acil Poliklinik, Müşahede odası, Müdahale odası, Enjeksiyon, Pansuman odası ve İlaç hazırlama odası bulunmakta, B blok 1.katta isi; Başhekim odası, Müdür odası, Hastane Şef odası, TSM bürosu ile Özlük Birimi bulunmaktadır.
 
 Faaliyet Durumu
İlçe Hastanesi 2011 yılında 25 yataklı yeni yapılan hastane binasında hizmete başlamıştır. İlçemiz Devlet hastanesi ilçe merkezinde 6900 kişi belde ve köylerde dahil olmak üzere toplam 12995 kişiye sağlık hizmeti vermektedir. Bugün itibariyle 1 Aile Hekimi Uzmanı ve 4 Pratisyen Hekimle Acil Poliklinik hizmetleri, 1 Diş Hekimliği polikliniğiyle hizmet verilmektedir. Hastanemiz fiili 17 yatak kapasiteli olup, 3 hasta odamız tek kişilik, 7 hasta odamız çift kişiliktir. Tüm odalarımızda merkezi oksijen –vakum sistemi, hemşire çağrı sistemi ve wc-banyo bulunmaktadır. Hastanemiz bünyesinde CR sistem röntgen çekimi yapılabilmekte, laboratuar birimimizde biyokimya, hormon, hemogram hizmetleri verilmektedir. Hastanemizden gerekli hallerde İlimize hasta nakilleri sağlık personeli destekli olarak hasta nakil aracımızla yapılabilmektedir.
Hastanemiz bünyesinde Evde bakım hizmetleri birimi bulunmakta olup, sağlık durumları dolayısıyla tedavi için sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşamayan hastalarımıza bizzat ikamet adreslerinde lüzumu halinde Doktor destekli yardımcı sağlık personelimizle hizmet verilmektedir. Bu hizmete tahsis edilmiş 1 adet Evde bakım aracı aktif olarak kullanılmaktadır.
İlçe Hastanesinde 2011 yılından itibaren (HSBYS) Halk Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi hizmete başlamış olup, hastanemizde verilen hizmetler otomasyon sistemi üzerinden verilmektedir. Hastanemizde 20 (yirmi) gün süre ile kayıt yapabilen güvenlik kamera sistemi mevcut olup, lüzumu halinde adli makamlar ve kolluk kuvvetleriyle gerekli koordinasyon hassasiyetle sürdürülmektedir.
Bakanlığımız sağlıkta dönüşüm projesi doğrultusunda halkımıza çağdaş, kolay ulaşılabilir, tıp etiğine uygun olarak, günün teknolojik imkanlarını kullanmak suretiyle aktif, verimli, güvenilir ve güler yüzlü bir sağlık hizmeti sunmak tüm personelimizle öncelikli hedefimiz olup bu amaçla tüm özverimizle görev yapmaktayız.
                                            
İletişim
Santral                 :   0 446 411 2180
Faks                      :   0 446 411 2630
E-Posta                :   Erzincandhs10@saglik.gov.tr
Web                      :   Uzumludevlet.gov.tr
Adres                   :   Yunusemre mahallesi Erzincan Bulvarı No:135/A      Üzümlü/ERZİNCAN
 
 
 
 
 
 
 
 
Üzümlü Toplum Sağlığı Merkezi
 
 
 
 
KURUMSAL BİLGİLER
           Toplum Sağlığı Merkezi
           Yerleşim Yeri                   : Üzümlü Merkezi
Yerleşim Bilgileri
                     1.  İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi Üzümlü Entegre İlçe hastanesi Binasında kendi alanı ile ilgili  hizmetleri aksatmadan yürütmektedir,
Personel Durumu
              İlçemiz Toplum Sağlık Merkezi; 1 Sorumlu hekim 1 V.H.K.İ ile hizmet vermektedir.               
 
Faaliyet Durumu
Üzümlü Toplum Sağlığı Merkezi İlçe genelinde,
İdari ve Mali işleri yürütür,
Kayıt ve İstatistikleri tutar,
İzleme ve Değerlendirme yapar,
Bulaşıcı Hastalıkların kontrolü,
Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü,
Üreme Sağlığı Hizmetlerini,
Çevre Sağlığı Hizmetlerini,
Okul Sağlığı Hizmetleri ile diğer görevleri yürütmektedir.
Faaliyet Raporu
            İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezi 2012 yılında yayımlanan yönetmelikle Üzümlü İlçe Hastanesi ile entegre edilmiş, aynı binada hizmet vermektedir.
            Hedefimiz Üzümlü halkının sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını, kolay ve en kısa zamanda karşılamasını sağlamaktır.
İletişim
Telefon : 04464112008
Faks     : 04464112008
Adres   :Yunus Emre mah. Üzümlü/ERZİNCAN
 
 
 
 
 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Personel Durumu
ÜNVANI
SAYI
AİLE SAĞLIĞI HEKİMİ
5
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
5
AİLE SAĞLIĞI HİZMET ALIMI ELAMANI
3
 
Üzümlü Aile Sağlığı Merkezi Hastanemiz bünyesinde hizmet  vermekte olup, 5 aile hekimimiz İlçe genelinde kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar.
a) Çalıştığı bölgenin sağlık hizmeti planlamasının yapılmasında yerel sağlık idaresi ile işbirliği yapmak,
 b) Hekimlik uygulaması sırasında karsılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları yerel sağlık idaresine bildirmek,
c) Kişiye yönelik rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek, önemli/sık görülen toplum sağlığı konularında kişilerin periyodik muayenelerini (meme kanseri, rahim kanseri taraması ve benzeri), ruh sağlığı ve yaslı sağlığı hizmetlerini yerine getirmek,
 d) İlk kayıtta ev ziyareti ile kendisine bağlı kişilerin sağlık durumlarının tespitini yapmak,
 e) Çalıştığı mekanda ve gerektiğinde (aile hekiminin ev ziyareti esnasında tespit ettiği evde takibi zorunlu özürlü, yaslı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere) güvenliği sağlayıcı tedbirlerin alınması kaydı ile evde veya gezici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 f) Bakanlıkça belirlenen ve uygulamaya konulan kişiye yönelik özel sağlık programlarını yürütmek,
 g) Tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu yapmak,
 h) Temel laboratuar hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
 ı) Verdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak,
 i) İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
 j) Gerektiğinde kişiyi kısa süreli gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak,
            k) Gerektiğinde aldığı uzmanlık eğitimi ve bu eğitim sırasında yaptığı rotasyonlar çerçevesinde hastayı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak, 
 l) Kronik hastalığı olan kişilerin gerekli sıklıkta takibini yapmak,
          m) Özürlü kişilere yönelik sağlık hizmetlerini yürütmek,
          n) Doğum öncesi, doğum sonrası lohusa ve bebeğe beraber izlem yapmak,
           o) Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek, hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmek ile yetkili ve görevlidir.
 
   
Toplum Sağlığı Merkezine Bağlı Sağlık Evleri
 
 
  1. Geyikli Sağlık Evi,
Sağlık Bakanlığına ait, 1994 Yılında hizmete girmiş olan köy tipi Sağlık Evi planında yapılmış olan binada, 1 Ebe ile Geyikli Mahallesi ile Çadırtepe köyüne Sağlık Bakanlığının ön gördüğü yükümlülükleri yerine getirmektedir.
Personel Durumu: Ayşenur BALKAN(Ebe)       Adres  :Geyikli mah.Üzümlü Erzincan
 
      
 2. Altınbaşak Sağlık Evi,
Halen mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait olan eski ilkokul binasında Altınbaşak Beldesi ile Denizdamı köyüne, Sağlık Bakanlığının ön gördüğü yükümlülükleri yerine getirmektedir.
Personel Durumu: Zühal İPEK EREN(Ebe)    Adres :Altınbaşak Beldesi Üzümlü/ Erzincan
 
       4. Avcılar Sağlık Evi,
Halen mülkiyeti Sağlık Bakanlığına  ait olan, köy tipi sağlık ocağı planındaki binasında 1 Ebe, 1 Hizmetli ile AVCILAR, PINARLIKAYA, B.SARIKAYA, DEREBÜK, OCAKBAŞI, OTLUK, KARACALAR, ÇAMLICA, BÜYÜKKÖY, ESENYURT, ÇAYIRYAZI, SANSA, PELİTLİ, BAĞLAR, BULANIK, DEREBÜK.DEMİRPINAR ve ÇARDAKLI köylerine, Sağlık Bakanlığının ön gördüğü yükümlülükleri yerine getirmektedir.
Personel Durumu: Nur ERGUN(Ebe), Kazım GÜLER (Hizmetli), Adres :Avcılar köyü Üzümlü Erzincan
 
5. Bayırbağ Sağlık Evi,
Halen mülkiyeti Sağlık Bakanlığına ait olan, köy tipi sağlık Evi planındaki binasında 1 Hemşire ile Bayırbağ Beldesine, Sağlık Bakanlığının ön gördüğü yükümlülükleri yerine getirmektedir.
Personel Durumu: Selda ASLAN(Ebe), Adres :Bayırbağ Beldesi Üzümlü Erzincan
 
6.  Karakaya Sağlık Evi,
Halen mülkiyeti Sağlık Bakanlığına ait olan, Yeni tip sağlık ocağı planındaki binasında 1 Hemşire ile Karakaya Beldesi ile Göller ve K.Sarıkaya köylerine, Sağlık Bakanlığının ön gördüğü yükümlülükleri yerine getirmektedir.
Personel Durumu: Esra VARLI ERDOĞMUŞ(Hemşire)  Adres :Karakaya Beldesi Üzümlü Erzincan
 
7.  Pişkidağ Sağlık Evi
Sağlık Bakanlığına ait olan köy tipi Sağlık Evi planında yapılmış olan binada, halen personel mevcut değildir. Aile Hekimi tarafından mobil sağlık hizmeti verilmektedir. 
112 Acil Sağlık Hizmetleri
         Üzümlü Acil Sağlık Hizmetleri 4 Paramedik, 5 ATT  4 Şoför   ile Yunus Emre Mahallesi Üzümlü adresinde müstakil binada, 112 çağrı merkezi komuta kontrol merkezine  gelen acil  çağrılar doğrultusunda hizmet vermektedir.