İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
Yaşar YILMAZ
İlçe Nüfus Müdürü

PERSONEL DURUMU: İlçemiz Nüfus Müdürlüğünde; 1 Müdür, 2 V.H.K.İ. ile 1 Yardımcı Hizmetli hizmet vermekte olup, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu münhal bulunmaktadır.
 Mevcut personel;
  • Yaşar YILMAZ (Müdür)
  • Mustafa CANBABA (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)
  • Muammer GÜVEN (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)
  • Ürfet POLAT   (Yardımcı Hizmetli)
YERLEŞİM DURUMU: Üzümlü İlçe Nüfus Müdürlüğü, Hükümet Konağının 1. katında hizmet vermektedir.
KAMUSAL HİZMET FAALİYETLERİ: Kişi doğumundan başlayarak nüfusa konu olmakta ve onun nüfusla ilgisi yaşantısının hemen her döneminde sürmekte, hatta fiilen yaşantısı sona erse bile bu ilişki kesilmemekte ve özellikle Miras Hukukuna esas olmak üzere nüfus kütüklerinde yaşamaya devam etmektedir. Nüfus Hizmetleri; nüfus olaylarına ve kişinin nüfusa, yerleşim yeri adresine ilişkin bilgilerinin toplanmasına, nüfus kütüklerine geçirilmesine, korunmasına ve gerektiğinde tasnif edilerek değerlendirilmesine dair iş ve işlemleri ifade eder. Nüfus hizmetleri, büyük önder ATATÜRK'ÜN “Efendiler; nüfus konusu bir ülkenin en önemli hayati işlerinden biridir...” sözü ile veciz bir şekilde ifade ettikleri gibi devletin temel altyapı hizmetlerinden birini oluşturmaktadır.
Nüfus kayıtları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ ) merkez ve taşra kuruluşlarınca tutulmakta, güncellik ve süreklilikleri sağlanmaktadır.
Nüfus kayıt sistemini çağımızın gereklerine uygun bir yapıya kavuşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğünce (NVİ) kısaca mernis olarak ifade edilen “Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi” 2002 yılında uygulamaya konulmuştur. MERNİS, nüfus kayıtlarının elektronik ortamda ve merkezi bir yapıda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaşlar için çok yönlü olarak değerlendirilmesine imkân sağlayan bir sistemdir. MERNİS, Türkiye'nin ilk ve en büyük ulusal bilişim projelerinden birisidir.
MERNİS projesi kapsamında tüm vatandaşlarımıza sistem tarafından elektronik ve otomatik olarak atanan, değiştirilemeyen bir “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası” verilerek anahtar bir numara aracılığı ile nüfus kayıtlarına ulaşılması, bunlar arasında bağ kurulması, değişik kurum ve alanlardaki kişilerle ilgili kayıtlara kolayca erişilmesi sağlanmıştır.
MERNİS Projesinin devamı niteliğinde olan Kimlik Paylaşım Sistemi Projesi ile bilgiler, karşılıklı ikili anlaşmalar dahilinde kurumların kullanımına açılarak güvenilir, hızlı, verimli bir hizmetin yanı sıra kırtasiyeciliğin önlenmesi de sağlanmıştır.
29/04/2006 Tarihinde yürürlüğe giren 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Ulusal Adres Veri Tabanı oluşturulmuş, nüfus kayıtları ile adres bilgileri ilişkilendirilmiştir. Kısaca Adres Kayıt sistemi olarak adlandırılan bu sistem yaşamın bir çok alanında hizmet alan vatandaşlarımız ve hizmet sunan kurumlar için büyük fayda sağlamakta, milli ekonomiye yük teşkil eden bir çok harcamadan da tasarruf sağlamaktadır. MERNİS Projesi ve devamında gerçekleştirilen projelerle bürokrasiyi azaltıcı, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet güvenliği sağlanmıştır.
 
VİZYONUMUZ
Görev alanına giren her türlü iş ve işlemlerde değişim ve gelişime uyum sağlayan, sorumluluğunun bilincinde olarak, sürekli kaliteyi ilke edinip işlemleri sıfır hata ile sonlandırmayı hedefleyen, Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, hizmet sunumunda dürüst, adil, güler yüzlü, nazik ve tarafsız davranarak vatandaş tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum olmaktır.
MİSYONUMUZ
Hizmette başarı ölçüsünün "VATANDAŞ MEMNUNİYETİ" olduğu gerçeğini benimseyerek yasalar çerçevesinde sorumlu olduğu hizmetleri kaliteli, etkin ve sağlıklı bir şeklide sunarak kamusal alanda örnek bir kurum olmaktır.
Telefon           : (446) 411 33 76
Faks              
: (446) 411 33 76