Çardaklı (Abige)

Köyde 2000 yılı itibariyle 155 kişi yaşamaktadır. Ortasından Çardaklı deresinin geçtiği köyün adı, ağaç topluluklarının adeta çardak gibi yerleşmenin üzerini kaplaması nedeniyle Çardaklı olarak değiştirilmiştir. Köyle ilgili olarak şöyle bir rivayet anlatılmaktadır: Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan bu köye mensup yaşlı bir kişi son günlerini Çardaklı’da geçirmek ister. Katırla yapılan uzun bir yolculuktan sonra Erzincan ovasını geçip, Çardaklı deresine gelince katırın üzerinde eğilip elini başına siper eder. Yanındakilerin hayret dolu bakışları ve soruları karşısında yaşlı adam, başına ağaçların dalları değmesin diye böyle yaptığını söyler. Ortada ağaçları göremeyen vatandaşlar, burada bir zamanlar orman olduğunu ve derenin üstünü kapattığı için Çardaklı denildiğini öğrenirler. Yine bir başka rivayete göre Erzincan Eski Ulu Cami'nin dört büyük direğinin ağaçları da Çardaklı deresinden götürülmüştür. Köyün yeri 1992 Erzincan depreminden sonra değiştirilerek Düzali mezrası mevkiine taşınmıştır. Çardaklı Köyüne bağlı çok sayıda mezra bulunmasına karşın, bunlarda günümüz itibariyle yerleşik aile yoktur. Köyde tahıl ürünleri yanında sebze ve meyve de yetiştirilmektedir. Ayrıca hayvancılık da yapılmaktadır.