Esenyurt (Şevşek)

Üzümlü’nün Esence dağları sahasındaki dağ köylerinden biridir. Yüksek konumu nedeniyle sürekli esen rüzgârlardan dolayı köye Esenyurt adı verilmiştir.

Köyün, Muş yöresinden gelen Hormek aşiretince kurulduğu rivayet edilmektedir. Tercan'la sınır olan Esenyurt, Üzümlü'nün en uzak köylerindendir. Köy, tarihî İpekyolu ve eski Erzincan-Erzurum karayolunun geçtiği Cibice boğazı güzergahında yer almaktadır.

         Bu köyün de yeri değiştirilmiş olup, yöre halkı eski köy yerindeki ziyaretgâhlara ve yatırlara önem atfetmektedir.