Pelitli (Sülümür)

Toplam on kadar mezra ve mahalleden oluşan Pelitli köyü sansa boğazında yer alır. Eski adı Sülümür olan köye, çevresindeki meşe ormanlarından dolayı Pelitli adı verilmiştir. Köy, Menikan aşireti mensupları tarafından kurulmuştur. Köye bağlı mezraların tamamı boştur.

         2000 yılı itibariyle 64 kişinin yaşadığı köyde, temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Köy sınırları içerisindeki Kızılgelin ziyareti yörenin önemli manevî merkezlerinden biri olup, yılın belirli günlerinde ziyaret edilmektedir.